Od leta 2019 sodelujemo na projektu “Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostih storitev in programov za starejše” več informacij lahko izveste na spletni strani: Mreža za starejše.

V Lekarni Deteljica vam skušamo nuditi vso potrebno oskrbo in zdravila, ki jih potrebujete. Poleg širokega izbora zdravil in drugih medicinskih pripomočkov, vam s strokovnim svetovanjem in nasveti skušamo pomagati pri pravilni in varni uporabi zdravil. Nekaj od teh si lahko preberete tudi na naših internet straneh.
V Lekarni Deteljica si lahko izmerite krvni tlak. Zvišan krvni tlak je eden od pomembnih dejavnikov tveganja za nastanek bolezni srca in ožilja. Te bolezni so pri nas in v večini razvitih držav glavni vzrok umiranja prebivalstva. Dokazano je, da je pri ljudeh z zvišanim krvnim tlakom ogroženost za nastanek koronarne srčne bolezni trikrat do štirikrat večja, ogroženost za nastanek možganske kapi pa sedemkrat večja kot pri ljudeh z normalnim krvnim tlakom. Če se tega zavedamo, se zavemo tudi pomena bolezni in njenega preprečevanja. Preprečevanje bolezni srca in žilja temelji na ugotavljanju ogroženosti in odpravljanju dejavnikov tveganja. Ogroženost je večja pri ljudeh, katerih sorodniki imajo visok krvni tlak, pri debelih, pri ljudeh z nezdravimi prehranjevalnimi navadami, pri telesno neaktivnih in pri vseh, ki so izpostavljeni škodljivim stresom.

Pred Lekarno Deteljica se nahaja AED (automatic external defibrillator) avtomatski zunanji defibrilator. AED je prenosna naprava, ki v primeru zastoja srca s pomočjo električnega sunka lahko ponovno požene srce in s tem rešuje človeška življenja. AED naprava je izdelana tako, da je enostavna za uporabo, varna in jo ob sledenju navodil lahko uporablja vsakdo brez medicinskega predznanja.